12. 9. 2023

Velmi nás potěšilo, že na letošním Veřejném fóru odhlasovali občané zřízení výboru pro rozvoj MČ jako jedno z prioritních témat, kterými by se měla radnice zabývat. Z kontextu diskuse u kulatého stolu, která se týkala výstavby, je zřejmé, že tuto potřebu by mohl pokrýt právě předmětný výbor pro územní rozvoj, který v jiných MČ tuto problematiku standardně řeší. Zájem občanů, kterých se na fórů sešlo odhadem na 60, je logický, neboť Praha 13 dlouhodobě čelí neúměrnému zahušťování zástavby, které způsobuje řadu problémů. 

Jako zástupci opozice jsme zřízení takovéhoto výboru dokonce již několikrát neúspěšně navrhovali, protože víme, že jde o dobrou praxi, která přináší řadu výhod. (Jakkoliv se je možná v reakci na tento článek budou radní snažit bagatelizovat).

  1. Transparentnost: Veřejnost má možnost sledovat a účastnit se rozhodování o rozvoji městské části. 
  2. Zastoupení všech stran: Jsou-li ve výboru zastoupeny všechny politické strany, je zajištěna jak rozmanitost názorů a přístupů k rozvoji MČ, tak i kontrolní funkce opozice.
  3. Odbornost: Výbor by měl ideálně zahrnovat odborníky a občany s různými zkušenostmi, což přispěje k kvalitnějším a informovanějším rozhodnutím.

Zřízení výboru pro územní rozvoj by bylo rozhodně krokem směrem k lepšímu zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucnosti rozvoje naší městské části. 

Mgr. Václav Hrdlička, zastupitel za Zelení a Piráti pro 13

TOPlist