11. 2. 2016

TZ Zelených a Pirátů pro 13 ze dne 10. 2. 2016

Zelení a Piráti kritizovali na dnešním zastupitelstvu Prahy 13 rozpočtové změny i předložený rozpočet na rok 2016.  Nesouhlasí s plánovanými výdaji na kamerový systém ve výši 75 milionů Kč, ani s tím, jak radnice vynakládá veřejné prostředky na vlastní propagaci a brání se zavedení běžných grantových schémat pro podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit či na ochranu životního prostředí.

Místní skauti, divadelní ochotníci či kluby seniorů dostávají podporu na celoroční činnost ve výši pouhých 3 000 Kč, některá sdružení nedostanou nic a ušetřené prostředky, letos ve výši 150 000 Kč, se rozhodnutím Rady převádějí na předvánoční akce starosty a místostarostů, kteří již tak mají na vlastní propagaci v součtu milionové částky. Je s podivem, že jsme jediní, kdo s touto praxí na Praze 13 nesouhlasí,“ říká Zuzana Drhová, předsedkyně klubu Zelených a Pirátů pro 13.

Zelení a Piráti také dlouhodobě kritizují jednání zastupitelstva a jeho výborů v dopoledních hodinách, neboť to znemožňuje veřejnosti účastnit se těchto jednání.  Celé zastupitelstvo trvalo pouhou  hodinu, i to svědčí o stavu místní demokracie.

Jednání zastupitelstva i jeho výborů jsou ze své povahy veřejné a je otázkou veřejného zájmu, aby měli občané příležitost se jich účastnit.  Tomu musí být přizpůsobeny i časy, kdy tyto orgány jednají.  Podporujeme proto požadavek místních občanů, aby byl pevně stanoven čas pravidelných interpelací na 16. hodinu,“ říká František Nejedlý, zastupitel a předseda Strany zelených na Praze 13

 

Kontakty:

Zuzana Drhová: 777 230 356

František Nejedlý: 724 203 783

TOPlist