Strana zelených respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely.

Provozovatelem těchto stránek je Strana zelených se sídlem Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1. Strana zelených je správcem osobních údajů, které jste nám poskytli prostřednictvím tohoto webu nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

Osobní údaje a účely zpracování

Strana zelených Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například pokud projevíte zájem o členství ve straně nebo odborné sekci, při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí nebo při obsazování okrskových volebních komisí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete při přihlášení k odběru elektronických novinek, při účasti na naší akci nebo jinak, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou Strany zelených, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně darování, podpisu petice, přihlášení k odběru informací, atd. Pro analytické účely zaznamenáváme také, v jaké souvislosti jste nám kontaktní údaje poskytli a o vaší další participaci na aktivitách Strany zelených.

Při poskytnutí daru nebo přislíbení daru budete zařazeni do databáze, v níž evidujeme všechny údaje, které je Strana zelených dle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákonů o volbách uvádět ve výroční zprávě či ve vyúčtování volební kampaně jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a výši darů individuálních dárců. Je-li dárcem právnická osoba, uvádí se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo.

Pokud se chcete zapojit do práci Strany zelených prostřednictvím členství nebo dobrovolné pomoci, budeme zpracovávat všechny informace, které jste nám poskytli. Vedle kontaktních údajů uchováváme i informace o Vašem věku, pohlaví, profesi, dovednostech a údaje o tom, o jaké aktivity máte zájem.

Dotazy, oprava osobních údajů, odhlášení z databáze kontaktů

Dotazy ohledně osobních údajů můžete zasílat na praha13@zeleni.cz. Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

Pokud budete chtít vymazat Vaše údaje z námi spravované databáze, stačí zaslat krátký e-mail na adresu praha13@zeleni.cz s uvedením Vašeho požadavku na odhlášení z databáze kontaktů. 

Cookies

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, youtube, Instagram apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Pokud nechcete, aby se informace o Vašich návštěvách takto používaly, nainstalujte si Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování.

Doba zpracování osobních údajů

Kontaktní emailovou adresu pro zasílání novinek a informací od Strany Zelených zpracováváme až do Vašeho odhlášení. Ostatní Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme obecně po dobu pěti let od jejich poskytnutí nebo od ukončení akce, pro kterou jste nám osobní údaje poskytli, s výjimkou údajů, které jsme ze zákona povinni evidovat a v databázi je tedy zachováváme.

Zabezpečení osobních údajů

Strana zelených přijala dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Sledujte prosím pravidelně tuto stránku.

Poslední revize: 1.6.2023

TOPlist